17-20 januari - Utställning Konstfack

Staden har alltid varit en plats för där vi köper, säljer och konsumerar varor och tjänster. Från den traditionella marknadsplatsen, till affärer och hantverkare, varhus, gallerior till hela sammankopplade och varumärkta stadsdelar. Det är nästintill omöjligt att föreställa sig den samtida staden utan att samtidigt förstå handelns fundamentala inflytande över både stadens användning och form.

Handelns interiörer har också kraftigt expanderat och blivit alltmer sofistikerade. Idag står dessa rum inför en stor utmaning till följd av nya teknologier, köpvanor och distributionssätt. Vad kommer att ske med handels interiöra landskap? Vilka nya funktioner, roller, beteenden och rum kan vi föreställa oss att konsumtionen ger upphov till i framtiden?

Studenter från masterprogrammet i Rumslig Gestaltning på Konstfack har under höstterminen arbetat med att undersöka dagens rum för handel och att ta fram projekt, kartläggningar och interventioner som på olika sätt belyser, ifrågasätter och spekulerar i stadens framtida rum för konsumtion. Från korv till tempel, återbruk, cirkulär ekonomi, doft, spegelrum, spånplattelyx, ljus, vatten till hela staden som ett kontinuerligt köpcentrum. Delar av resultatet kommer att visas i en utställning i Söderhallarna med öppning den 17 januari klockan 17:00

Öppettider:
17 jan: kl. 17.00-19.00
18 jan: kl. 10.00-19.00
19 jan: kl. 10.00-16.00
20 jan: kl. 11.00-16.00

Hämta utställningskarta hos Sopköket i Björkhallen.  

a